ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Angielski Metoda Callana Instrukcje do lekcji
 

Instrukcje do lekcji

Callan Method New Edition

Powinieneś wiedzieć, że najważniejsze w nauce języka obcego jest nieustanne powtarzanie i dzięki temu utrwalanie w pamięci poznanego materiału. Im więcej powtarzasz tym szybciej się uczysz. Powtórki materiału są bardzo istotne. Zaakceptuj to! W przeciwnym razie, będziesz znudzony i zaczniesz wątpić w osiągnięcie sukcesu. Tym bardziej będziesz znudzony im mniej będziesz powtarzał, jako że w miarę postępu kursu nowy materiał stanie się niezrozumiały z racji niewystarczającego utrwalenia materiału poprzedzającego.

 

Spodziewaj się powtórek z całego materiału.

Systematyczne powtarzanie jest częścią metody, dlatego nauczyciel widząc, że studenci zwalniają tempo lub zapomnieli materiał z poprzednich lekcji, jest zobowiązany zrobić powtórkę materiału, nawet do książki pierwszej, jeśli uzna to za konieczne. Najczęściej stosowaną przez nauczycieli procedurą są powtórki czterech ostatnich Etapów, na końcu każdych dwóch Etapów Metody i powtórka całego materiału od strony pierwszej Książki Pierwszej na końcu 6 i 12 Etapu.

 

Wyucz refleks.

Nauka języka obcego polega przede wszystkim na rozwinięciu refleksu podobnie, jak nauka gry na fortepianie czy nauka pisania na maszynie.

 

Pozwól, aby nauczyciel pokierował Tobą.

W czasie lekcji zrelaksuj się i pozwól nauczycielowi, aby mówił z Tobą. Wkrótce sam zaczniesz mówić, używając tych samych słów, lecz już bez pomocy nauczyciela.

 

90% słów z dowolnej strony dowolnej książki znajduje się w pierwszych dwóch książkach.

Obliczono, że 90% słów na stronie dowolnej książki w jakimkolwiek języku należy do zestawu 1000 słów najczęściej używanych w tym języku. Wszystkie te wyrazy są zawarte w pierwszych dwóch książkach i stanowią one bazę, na której będzie opierać się dalsza nauka. Powinieneś posługiwać się nimi tak płynnie, jak to czynisz w języku ojczystym.

 

Nauczyciel powtarza każde pytanie dwa razy.

Powtórzenie każdego pytania dwukrotnie pozwala nauczycielowi mówić szybko, a Tobie daje szansę na usłyszenie pytania jeszcze raz, pozwala na dokładne zrozumienie i zapewnia czas na sformułowanie odpowiedzi.

 

Pierwsza odpowiedź powinna być przeczeniem.

Kiedy to tylko możliwe pierwsza część odpowiedzi na pytanie nauczyciela powinna być przeczeniem, druga zaś formą twierdzącą. Dzięki temu zapamiętasz zwroty przez odwoływanie do przeciwieństw oraz utrwalisz formę przeczącą.

 

Odpowiedź powinna zawierać słowa użyte w pytaniu.

Podczas nauki, lektor powinien zadawać pytania z książki a Ty powinieneś odpowiadać ściśle według wskazówek znajdujących się w książce. Nie odstępuj od tej reguły. Sam nie wymyślaj odpowiedzi (z wyjątkiem ostatnich czterech książek), co pozwali Tobie przećwiczyć słowa i zwroty użyte w pytaniu.

 

Nie spodziewaj się, że wszystko zrozumiesz natychmiast. Bądź jak automat.

Nie martw się, że nauczyciel nie pozwala Ci zbyt długo myśleć nad odpowiedzią i będzie zmuszał do mówienia nawet wtedy, gdy nie wszystko zrozumiałeś. Nie musisz rozumieć pytania, kiedy je usłyszysz po raz pierwszy, czy też rozumieć dokładnie co odpowiadasz. Zrozumienie przyjdzie z czasem. Wszystkie pytania i odpowiedzi powtarzane są tak długo, aż je zrozumiesz.

 

Książki studenta powinny być zamknięte.

Kiedy nauczyciel zadaje pytania, Twoja książka powinna być zamknięta abyś koncentrował się wyłącznie na tym, co mówi nauczyciel. Utrwalisz w ten sposób wymowę nowych słów i nie będziesz jej mylił ze sposobem zapisu wyrazów.

 

Nie pytaj nauczyciela w czasie lekcji.

Nie przeszkadzaj nauczycielowi, ciągle zadając pytania w czasie trwania lekcji. Jeśli czegoś nie rozumiesz i chciałbyś wyjaśnić pewne kwestie, zrób to po zajęciach.

 

Bez pogawędek.

Niezmiernie ważne jest aby nauczyciele i studenci nie urządzali pogawędek w czasie lekcji. Zadawaj pytania tylko z książek i tylko na takie odpowiadaj. Pogawędki w czasie lekcji są jedynie stratą czasu i znacznie wydłużają proces nauki. Pomimo tego, że wydają się one być dobrym sposobem nauki łączącym przyjemne z pożytecznym to jednak tak nie jest. Wynika to stąd, że w pogawędkach biorą udział jedynie najbardziej rozmowni studenci. Reszta klasy natomiast czeka i traci swój czas i pieniądze.

 

Nauczyciel nie powinien mówić w języku studentów.

Lekcje w szkołach Callana powinny być w całości prowadzone w języku angielskim.

 

Nie rozmawiaj z innymi uczniami w czasie lekcji.

Utrudnia to w bardzo dużym stopniu pracę nauczyciela i rozprasza uwagę innych studentów. Nauka języka obcego wymaga całkowitego skupienia i koncentracji.

 

Używaj zawsze skrótów.

Zawsze próbuj używać skróconych form językowych aby od najwcześniejszych etapów oswoić się z prawdziwym językiem używanym poza lekcjami. Opanowanie tych form w późniejszych etapach jest znacznie trudniejsze, a nieznajomość ich jest główną przyczyną kłopotów w rozumieniu języka angielskiego używanego poza szkolą.

 

Nie unikaj dyktand.

Wielu studentów nie lubi pisać dyktand. Są one jednak konieczne aby nauczyć się prawidłowej pisowni. Nie przejmuj się jeżeli robisz błędy. W miarę upływu czasu Twoja pisownia poprawi się automatycznie. Na etapie piątym będziesz robił znacznie mniej błędów. Dyktanda składają się z niepowiązanych ze sobą zdań. Pozwala to na wypełnienie zdań, jak największą ilością ostatnio poznanych słów.

 

Czytaj książki i słuchaj płyt w domu.

Nie zadajemy prac domowych bo pozytywny rezultat jest zagwarantowany bez tego. Zalecamy jednak, abyś we własnym interesie czytał książkę i słuchał płyt CD, codziennie przez około 10 minut, zwłaszcza, jeżeli nie uczęszczasz na zajęcia systematycznie. Możesz słuchać płyt, np. podczas porannej toalety lub w samochodzie. Ucząc się samodzielnie przyśpieszasz tempo nauki i zmniejszasz liczbę godzin nauki niezbędnych do osiągnięcia zagwarantowanego rezultatu (nawet o 25%), a jednocześnie lekcje stają się bardziej zrozumiałe. Pod koniec każdej lekcji nauczyciel powinien podać numer osiągniętego paragrafu tak, abyś mógł powtarzać przerobiony materiał i przygotować się do następnej lekcji. Pieniądze, które zaoszczędzisz poprzez przyśpieszenie tempa nauki, pokryją, z nawiązką, koszt płyt.

 

Nagrywanie lekcji.

Zezwalamy na nagrywanie lekcji aby słuchać ich powtórnie w domu. Jednakże nagrywanie nie może zakłócać przebiegu zajęć.

 

Ćwicz z kolegą.

Oprócz słuchania płyt, możesz próbować uczyć się z kolegą poprzez zadawanie sobie wzajemnie pytań z książek Metody Callana.

 

Nie spóźniaj się i nie opuszczaj lekcji.

Spóźnienia i opuszczanie lekcji wydłużają czas Twój nauki i zwiększają koszty. Student spóźniający się codziennie 5 minut (co stanowi ok 10% 45-minutowych lekcji) wydłuża swój kurs o 10%, przez to 10- miesięczny kurs będzie trwał 11 miesięcy. W nauce języka, nadrabianie zaległości w domu nigdy nie dorówna umiejętnościom nabytym na lekcji.

 

Dziwne pytania.

Niektóre pytania mogą wydawać się trochę dziwne, a czasami wręcz niepoważne. Nie przejmuj się tym. Treść pytań nie jest tutaj tak ważna, jak ich struktura, użyte słownictwo i intonacja. Pytania są tak skonstruowane, aby każdy student, bez względu na wiek, narodowość czy przynależność kulturową, mógł na nie odpowiedzieć bez wcześniejszego zastanawiania się. Czasami potrzeba również rozluźnić atmosferę na lekcji.

 

Kolejność uczenia się: ucho, usta, oko, ręka.

Będziesz uczył się angielskiego w taki sposób jak uczyłeś się języka ojczystego będąc dzieckiem. Jako dziecko najpierw słyszałeś poszczególne wyrazy i zwroty, potem powtarzałeś to, co usłyszałeś, następnie oglądałeś litery i uczyłeś się czytać, aż wreszcie na końcu sam zacząłeś pisać. Dziecko ucząc się języka, bardzo często powtarza słowa, które usłyszało, nie zawsze rozumiejąc dokładnie ich znaczenia. Rozumienie przychodzi z czasem. Podobnie powinno być z osobą uczącą się języka obcego. Nie analizuj wszystkiego i nie zadawaj też bezustannie pytania "Dlaczego?" Rozumiemy to, że dorosłemu, myślącemu człowiekowi trudno jest zaakceptować taką metodę nauczania i trudno jest robić coś bez dokładnego zrozumienia, co i dlaczego ma robić. Jednakże ciągłe zadawanie pytań spowalnia proces nauki.

 

Nauka pisania wypracowań zaczyna się w Książce 10.

Nauka pisania wypracowań jest ostatnim etapem nauki języka obcego. Najpierw nauczysz się mówić i rozumieć, a dopiero potem pisać. Pisanie wypracowań nie jest zalecane, aż do momentu, gdy osiągniesz poziom Książki Dziesiątej, czyli wtedy gdy zaczynasz "myśleć po angielsku".

 

Książki: od Trzeciej do Szóstej są najtrudniejsze.

Książki: od Trzeciej do Szóstej metody Callana uważane są zasadniczo za najtrudniejsze dla studentów, gdyż zawierają najwięcej reguł gramatycznych. Staraj się jednak dobrze opanować materiał zawarty w tych książkach.

 

Cel Książek od Dziewiątej do Dwunastej.

Po zakończeniu nauki z ośmiu początkowych książek będziesz znał 2000 słów, co oznacza, że przyswoiłeś sobie podstawy języka angielskiego. Niestety 2000 słów to wciąż za mało, aby porozumiewać się w obcym języku swobodnie i bez trudności. Książki od Dziewiątej do Dwunastej są tak zaprojektowane, aby efektywnie i szybko wzbogacić istniejący już zasób o następne 2000 słów. Nauka przebiega w ten sam sposób, jak podczas pracy nad pierwszymi ośmioma książkami. Książki: 9 i 10, w odróżnieniu od wcześniejszych, rozwijają umiejętność formułowania własnych odpowiedzi do zadawanych pytań.

 

Zaakceptuj Metodę taką, jaka ona jest - to działa.

Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, bardzo prostym jest doszukiwanie się wad w Metodzie. Może się zdarzyć, że nie będziesz się zgadzał z niektórymi regułami Metody lub nie będziesz ich lubił. Jednakże, nawet jeśli Metoda byłaby pełna błędów tak naprawdę nie ma to znaczenia - bo Metoda działa. Wiedzie ona studenta do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów i dzieje się to cztery razy szybciej niż w przypadku innych metod. W przeciwieństwie do innych przedmiotów, w nauce języka obcego nie ważne jest w jaki sposób rezultat został osiągnięty. Liczy się tylko wynik końcowy.

 
Secured by Siteground Web Hosting