ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Angielski Metoda Callana Jak działa Metoda Callana?
 

Jak działa Metoda Callana?

Student na pewno zastanawia się jak Metoda Callana osiąga swe niezwykłe rezultaty. Dokładne tłumaczenie zasad działania metody mogłoby zająć wiele stron, ale podstawą jest to, że student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka. W związku z tym uczy się on w czterokrotnie krótszym czasie niż jest to możliwe przy zastosowaniu jakiejkolwiek innej metody. Nauka języka nie stanowi typowo akademickiego przedmiotu, jest to raczej przedmiot polegający na zręczności - stąd też im więcej ktoś praktykuje tym szybciej się uczy - dokładnie jak z pisaniem na maszynie.

W każdej innej metodzie nauki języka student przyswaja lekcję tylko przez około 15 sekund z każdej minuty, co stanowi około 25%. Przez resztę czasu jego umysł jest rozproszony - student patrzy na zegarek, bądź przez okno, tudzież rozmyśla, co będzie porabiał wieczorem. Ucząc się Metodą Callana student jest zmuszony do słuchania przez 60 sekund na minutę (tzn. 4 razy więcej niż zwykle), ponieważ klasa jest stale bombardowana pytaniami nauczyciela i studenci nie wiedzą, kiedy zostaną zapytani.

W każdej innej metodzie nauczania student ledwie ma szansę otworzyć usta podczas lekcji. Większość czasu wypełnia nauczyciel mówiąc lub pisząc na tablicy, a student w tym czasie musi notować w zeszycie. W Metodzie Callana studenci mówią całą lekcję - są zmuszani do odpowiadania na pytania przez cały czas.

 

Student jest zmuszony mówić w Metodzie Callana.

Spośród czterech kompetencji językowych, takich jak czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie - mówienie uważa się zwykle za najtrudniejsze. Jak już wyżej wspomniano, ucząc się Metodą Callana student jest zmuszony nie tylko do słuchania przez cały czas, ale również do mówienia, gdyż wciąż zadawane mu są pytania. W ten sposób szybko pokonuje on wstępne zakłopotanie, które może wystąpić przy mówieniu - co daje mu pewność siebie w konwersacji poza klasą. Jest zatem rzeczą absolutnie niemożliwą, aby student uczący się Metodą Callana siedział w klasie i nie uczył się. Metoda Callana zmusza studentów do nauki i szybko nastawia ich entuzjastycznie, ponieważ czują oni, że coś osiągnęli. Dodatkowym elementem zmuszającym studentów do nauki jest charakter metody, który czyni niemożliwym:

  • przejście od strony pierwszej do drugiej, zanim każdy w klasie nie zrozumie i zapamięta prawie wszystkiego ze strony pierwszej,
  • przejście do wyższego poziomu / książki bez opanowania przynajmniej 70% materiału z poziomu / książki poprzedniej.

Powtórki w Metodzie Callana.

Sposobem, w jaki Metoda CallanaTM osiąga tak duże tempo w mówieniu i rozumieniu, jest regularne zadawanie tych samych pytań każdego dnia, aż do momentu, kiedy każdy student będzie rozumiał i odpowiadał z dobrą prędkością. Ów kluczowy moment następuje zwykle po czterech, pięciu powtórkach. Największymi wrogami uczenia się są nuda i słaba pamięć. Metoda CallanaTM pokonuje nudę dzięki szybkości, a słabą pamięć przy pomocy powtórek. Powtarzanie wszystkiego cztery, czy pięć razy gwarantuje nie tylko płynność mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętanie świeżo zdobytej wiedzy - bez względu na to jak słabą pamięcią student dysponuje.

 

Szybkość w Metodzie Callana.

Jednym ze sposobów, w jaki Metoda CallanaTM maksymalizuje czas poświęcony na mówienie i koncentrację studentów polega na tym, iż od pierwszej lekcji nauczyciel mówi do studentów z prędkością od około 200 do 240 słów na minutę. Oznacza to, iż tok konwersacji jest znacznie szybszy niż podczas normalnej rozmowy, kiedy używamy ok. 150-180 na minutę. To niezwykle szybkie tempo nauczycieli Callana skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do skupienia się, ogranicza możliwość tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty oraz pozwala na usłyszenie większej ilości słów, częściej powtarzanych. W konsekwencji, ułatwia to rozumienie języka angielskiego poza szkołą, a ostatecznie przyśpiesza proces nauki. Oczywiście student nie mówi tak samo szybko jak nauczyciel, prędkość jego wypowiedzi odbywa się w tempie normalnej konwersacji.


Można by pomyśleć, że dokładność i poprawność w nauce języka są istotniejsze niż tempo mówienia. Naturalnie, poprawność i dokładność są ważne - szczególnie w nauce pisania, lecz prędkość jest absolutnie zasadnicza w mówieniu i rozumieniu, zwłaszcza w rozumieniu. Jak większość automatycznych odruchów, język związany jest ściśle z prędkością. W szczególności rozumienie musi odbywać się z określoną minimalną prędkością. Czytać, pisać czy mówić można z charakterystyczną dla siebie szybkością, byleby nie przesadnie małą - natomiast słuchanie i rozumienie musi następować natychmiastowo. Spiker w radiu, telewizji czy kinie nie zacznie mówić wolniej. Student musi posiąść umiejętność zrozumienia języka angielskiego z minimalną prędkością 180 słów na minutę.

Niektórzy nie życzą sobie szybkiej nauki angielskiego. Chcą oni nauczyć się języka przede wszystkim dobrze. Obawiają się, że jeśli proces nauki będzie postępował szybko, to równie szybko nastąpi zapomnienie partii materiału. Jest to jednak niemożliwe, z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, tempo nauki powstrzymuje studenta od myślenia w jego własnym języku i stwarza mu warunki do myślenia w języku obcym. Po drugie, prędkość ma swe źródło w regularnych powtórkach.

 
Secured by Siteground Web Hosting