ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Jak uczymy? Ceny
 

Ceny lekcji angielskiego

Powszechnie stosowanym sposobem płatności w większości prywatnych szkół językowych na całym świecie jest system polegający na płaceniu z góry. „ENGLISH BEST WAY” oferuje możliwość dokonania płatności również z dołu. Opłaty za lekcje próbne dokonywane są w momencie, gdy student po ich wykorzystaniu decyduje się zapisać do szkoły. Wszystkie następne opłaty za kurs uiszcza się według wybranej metody płatności.
Poniżej opisane są dwa systemy opłat za kurs. Wszystkie terminy płatności są nieprzekraczalne, a w razie przejściowych trudności w uiszczeniu opłat, student może indywidualnie uzgodnić termin płatności w sekretariacie szkoły.

 

Opłata z góry

Jest to najprostszy sposób dokonywania opłaty. W tej metodzie płatności słuchacz płaci z góry za lekcje, które odbędą się w danym miesiącu. Jeśli zaczyna naukę w trakcie danego miesiąca, to dokonuje opłaty po wykorzystaniu lekcji próbnych. W następnych miesiącach płaci zawsze z góry w terminie do 1-go każdego miesiąca. Zgodnie z tym systemem słuchacz płaci za wszystkie planowane w miesiącu lekcje, także za te, na które nie przyjdzie. System płacenia za lekcje z góry mobilizuje do regularnego uczestniczenia w zajęciach i tym samym powoduje szybkie postępy w nauce.

Szkoła umożliwia także słuchaczowi płacenie za dwa, trzy, etc. miesiące z góry ze zniżką. W przypadku gdy zaistnieje konieczność przerwania nauki, słuchacz może skorzystać z możliwości zawieszenia nauki unikając utraty zniżek, zakładając, że wróci do szkoły w ciągu jednego roku.

Przejdź do kalkulatora ceny kursu-->


Opłata z dołu w grupach Small, Comfort i Comfort Plus

W tym systemie słuchacz płaci tylko za lekcje, na których był obecny. Opłata za lekcje jest wyższa ponieważ przy opłacie z dołu nie obowiązuje system zniżek. Opłaty uiszcza się z dołu do 1-go dnia roboczego następnego miesiąca.

System płatności z dołu jest odpowiedni dla tych studentów, którzy ze względu na charakter swojej pracy są nieobecni na lekcjach. Niewątpliwą wadą tego systemu jest to, że może on zachęcać słuchacza do opuszczania zajęć z lenistwa, ponieważ ma on świadomość, że nie chodząc na lekcje nie musi za nie płacić. W konsekwencji słuchacz, który byłby notorycznie nieobecny na zajęciach spowalniałby postęp grupy i musiałby być ustawicznie przenoszony do grup mniej zaawansowanych, co oczywiście wydłużyłoby całkowity czas nauki.
Słuchacze „ENGLISH BEST WAY” mają możliwość jednorazowego skorzystania z opłaty z dołu w ciągu roku szkolnego oraz bez ograniczeń w przypadku gdy dokonują opłaty za conajmniej 50% lekcji odbywających się w grupie w danym miesiącu.

Przejdź do kalkulatora ceny kursu-->

 
Secured by Siteground Web Hosting