ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Jak uczymy? Ceny
 

Ceny lekcji angielskiego

Powszechnie stosowanym sposobem płatności w większości prywatnych szkół językowych na całym świecie jest system polegający na płaceniu z góry. „ENGLISH BEST WAY” oferuje możliwość dokonania płatności również z dołu. Opłaty za lekcje próbne dokonywane są w momencie, gdy student po ich wykorzystaniu decyduje się zapisać do szkoły. Wszystkie następne opłaty za kurs uiszcza się według wybranej metody płatności.
Poniżej opisane są dwa systemy opłat za kurs. Wszystkie terminy płatności są nieprzekraczalne, a w razie przejściowych trudności w uiszczeniu opłat, student może indywidualnie uzgodnić termin płatności w sekretariacie szkoły.

 

Opłata z góry

Jest to najprostszy sposób dokonywania opłaty. W tej metodzie płatności słuchacz płaci z góry za lekcje, które odbędą się w danym miesiącu. Jeśli zaczyna naukę w trakcie danego miesiąca, to dokonuje opłaty po wykorzystaniu lekcji próbnych. W następnych miesiącach płaci zawsze z góry w terminie do 1-go każdego miesiąca. Zgodnie z tym systemem słuchacz płaci za wszystkie planowane w miesiącu lekcje, także za te, na które nie przyjdzie. System płacenia za lekcje z góry mobilizuje do regularnego uczestniczenia w zajęciach i tym samym powoduje szybkie postępy w nauce.

Szkoła umożliwia także słuchaczowi płacenie za dwa, trzy, etc. miesiące z góry ze zniżką. W przypadku gdy zaistnieje konieczność przerwania nauki, słuchacz może skorzystać z możliwości zawieszenia nauki unikając utraty zniżek, zakładając, że wróci do szkoły w ciągu jednego roku.

 


Cena lekcji (uzależniona od typu grupy)

Typ grupy Cena lekcji po uwzględnieniu zniżek Cena standardowa bez zniżek
SMALL GROUPS (7-12 osób) od 9,25 zł 20 zł
COMFORT GROUPS (4-6 osób) od 16,18 zł 35 zł
ONE2ONE (indywidualnie) od 79 zł 132 zł
TEAM (zorganizowana) od 79 zł 132 zł

Zniżki

Zniżka specjalna

??% sprawdź jaką zniżkę przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie w zakładce promocje

Zniżka za termin zajęć
10% zajęcia w piątek (1x3), w sobotę i niedzielę
10% zajęcia w godzinach 7.00 - 17.30 od poniedziałku do piątku

Zniżka dla rodzin
5% dla każdego członka rodziny

Zniżka za intensywność nauki
20% 9-30 lekcji/tydzień
15% 7-8 lekcji/tydzień
10% 5-6 lekcji/tydzień

Zniżka dla posiadaczy kart stałego klienta
10% karta BESTWAY VIP
5% karta BESTWAY CLUB

Zniżka dla posiadaczy kart zniżkowych
10% karta ISIC, EURO26, eAKCES, EURORABAT

Zniżka za dokonanie płatności z góry
16% za 10 miesięcy
16% za 9 miesięcy
14% za 8 miesięcy
14% za 7 miesięcy
14% za 6 miesięcy
12% za 5 miesięcy
12% za 4 miesiące
12% za 3 miesiące
10% za 2 miesiące
10% za 1 miesiąc (wymagane minimum)

Tabele zamieszczone poniżej pokazują jak mogą kształtować się płatności dla wybranych kursów na przykładzie wybranych miesięcy oraz wybranej grupy. Opłata za 1 miesiąc z góry, na przykład za wrzesień, w grupie typu “SMALL”, za lekcje odbywające się w godzinach rannych, przy płatności w terminie:
Kurs Cena za lekcje Liczba lekcji Wartość ogółem
3x1 13,77zł 12 165,24
1x3 13,77zł 12 165,24
2x2 13,77zł 16 220,32
3x2 13,77zł 24 330,48
5x2 13,77zł 40 550,80

Opłata za 10 miesięcy z góry, na przykład od września do czerwca w grupie typu “SMALL”, za lekcje odbywające się w godzinach rannych:
Kurs Cena za lekcje Liczba lekcji Wartość ogółem
3x1 11,47zł 120 1.376,40
1x3 11,47zł 120 1.376,40
2x2 11,47zł 160 1.835,20
3x2 11,47zł 240 2.752,80

Opłata z dołu

W tym systemie słuchacz płaci tylko za lekcje, na których był obecny. Opłata za lekcje jest wyższa ponieważ przy opłacie z dołu nie obowiązuje system zniżek. Opłaty uiszcza się z dołu do 1-go dnia roboczego następnego miesiąca.

System płatności z dołu jest odpowiedni dla tych studentów, którzy ze względu na charakter swojej pracy są nieobecni na lekcjach. Niewątpliwą wadą tego systemu jest to, że może on zachęcać słuchacza do opuszczania zajęć z lenistwa, ponieważ ma on świadomość, że nie chodząc na lekcje nie musi za nie płacić. W konsekwencji słuchacz, który byłby notorycznie nieobecny na zajęciach spowalniałby postęp grupy i musiałby być ustawicznie przenoszony do grup mniej zaawansowanych, co oczywiście wydłużyłoby całkowity czas nauki.
Słuchacze „ENGLISH BEST WAY” mają możliwość jednorazowego skorzystania z opłaty z dołu w ciągu roku szkolnego oraz bez ograniczeń w przypadku gdy dokonują opłaty za conajmniej 50% lekcji odbywających się w grupie w danym miesiącu.

Cena lekcji przy opłacie z dołu:
- SMALL GROUPS - 20 zł
- COMFORT GROUPS - 35 zł
 
Secured by Siteground Web Hosting