ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Jak uczymy? FAQ Rezygnacja z kursu
 

Rezygnacja z kursu

<Justyna> Zapłaciłam z góry ale wiem, że nie będę mogła kontynuować kursu. W jakiej formie mam zgłosić rezygnację?

Słuchacz powinien zgłosić rezygnację z kursu do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić rezygnacja.  W przypadku rezygnacji z kursu Słuchacz ma prawo do otrzymania zwrotu opłat za niewykorzystane lekcje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Słuchacz pisemnie zawiadomił Szkołę o rezygnacji z kursu. W przypadku zwrotu opłat za niewykorzystane lekcje Szkoła ma prawo skorygować wielkość rabatu, który przysługiwał za wpłatę za więcej nic jeden miesiąc, uwzględnionego przy dokonywaniu opłaty a dotyczącego wykorzystanych lekcji.

<Justyna> Czy jest możliwość otrzymać zwrot przelewem?

Istnieje możliwość otrzymania zwrotu przelewem. Należy w tym celu pisemnie przekazać do szkoły numer konta na który ma nastąpić zwrot
 
Secured by Siteground Web Hosting